Μετατροπή VHS σε DVD

Μετατροπή Αναλογικών Βίντεο VHS σε DVD και Blu-ray

Η υπηρεσία αυτή αφορά στην ψηφιοποίηση παλαιού τύπου βιντεοκασετών VHS και την εγγραφή τους σε ψηφιακούς δίσκους τύπου DVD ή ακόμη και Blu-ray. Έτσι, ένας γάμος, μία βάπτιση ή οποιαδήποτε στιγμή που αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο μπορεί να ξαναζωντανέψει, να προβληθεί και να παραμείνει στις νεότερες γενιές.

Η φωτογραφική ομάδα hyperfocal με την τεχνογνωσία της στον χώρο του βίντεο και τον άρτιο εξοπλισμό που διαθέτει, προσφέρει τις παρακάτω επιλογές για την ψηφιοποίηση αναλογικού βίντεο:

  1. Απλή ψηφιοποίηση: Το αναλογικό πρωτότυπο μετατρέπεται σε ψηφιακό και εγγράφεται σε δίσκο DVD ως έχει.
  2. Ψηφιοποίηση με επεξεργασία: Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει ελαφρά επεξεργασία του βίντεο μετά την ψηφιοποίησή του, η οποία περιλαμβάνει το κόψιμο σκηνών, την προσθήκη ομαλών μεταβάσεων (transitions), τη μουσική επένδυση κλπ.
  3. Upscaling: Μετατροπή του τυπικού αναλογικού βίντεο από τη μορφή 4:3 σε 16:9 (widescreen) και αναβάθμισή του σε 720p ή ακόμη και σε 1080p (Full HD). Το τελικό ψηφιακό αρχείο εγγράφεται σε δίσκο DVD, δίσκο Blu-ray η USB Stick.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιοποίηση του αναλογικού σας βίντεο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.