Ψηφιοποίηση Φωτογραφιών και Φίλμ

Ψηφιοποίηση φιλμ

Η υπηρεσία αυτή αφορά στην ψηφιοποίηση παλαιών φιλμ (αρνητικά) που μπορεί να έχετε στην κατοχή σας, ή εκτυπωμένων φωτογραφιών και την αποθήκευσή τους σε ψηφιακά μέσα (CD, DVD, USB stick ή σκληρό δίσκο). Κάθε οικογένεια διαθέτει τέτοια κειμήλια, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να ξαναζωντανέψουν και να κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές.

Η φωτογραφική ομάδα hyperfocal διαθέτει σύγχρονο επαγγελματικό scanner με δυνατότητα σάρωσης τόσο εκτυπωμένων φωτογραφιών όσο και φιλμ. Στα ψηφιακά αρχεία που παράγονται από τη σάρωση εφαρμόζεται ελαφριά επεξεργασία για τη βελτίωσή τους, ώστε να έρθουν σε μία κατάσταση που να μοιάζει με αυτή των φωτογραφιών από σύγχρονες ψηφιακές κάμερες. Η ποιότητα των τελικών ψηφιακών αρχείων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρωτότυπες φωτογραφίες ή φιλμ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιοποίηση αρνητικών ή εκτυπωμένων φωτογραφιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.