Αεροφωτογραφία/Αεροβίντεο

Αεροφωτογραφία - Αεροβίντεο

Η ομάδα μας παρέχει υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης πάσης φύσεως εκδηλώσεων με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων μέσων (drones).
Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από ένα τετρακόπτερο το οποίο χρησιμοποιείται για φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων και ακινήτων, καθώς και από ένα σκάφος τύπου fixed-wing για πιο εξειδικευμένες εφαρμογές (3D Mapping, Search & Rescue κλπ).

Ο χειριστής των ΣμηΕΑ είναι πιστοποιημένος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και κατέχει άδεια χειρισμού σκαφών με μέγιστη μάζα απογείωσης έως 25Kgr (κατηγορίες Α, Β και C). Πριν και κατά τη χρήση των πτητικών μέσων ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και οι κανόνες σωστής πρακτικής, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αεροφωτογράφισης/αεροβίντεο ή για να σας δώσουμε μία προσφορά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.